För dig i vården

När barn föds döda

Denna bok publicerades 1998. Boken innehåller råd till personal som möter föräldrar som mist barn. I boken sammanfattas också resultatet från min avhandling. Sedan boken publicerades har vården  utvecklats och en del av innehållet i boken är således inte helt aktuellt.

Klicka på nedanstående länk så kan du läsa en PDF-kopia av boken, då kopian inte håller hög kvalitet på fotografier är dessa borttagna i denna PDF.

När barn föds döda.

När möte blir avsked

Boken kom ut första gången 1988, sju år efter att jag miste mitt förstfödda barn, Ellen. Här kan du läsa om hur det var för mig. I boken finns också berättelser från andra föräldrar som mist barn. Du får också en inblick i den vård som gavs på 1980-talet.

Klicka på nedanstående länk så kan du läsa boken i en PDF-kopia.

När möte blir avsked – Ingela Rådestad.

När möte blir avsked, vad hände sedan

Klicka på nedanstående länk så kan du läsa boken i en PDF-kopia.

När möte blir avsked – vad hände sedan – Ingela Rådestad

Intrauterin fosterdöd – orsaker och riskfaktorer

Omkring 400 till 450 barn föds döda varje år i Sverige, de flesta av dessa barn dör i slutet av graviditeten. Ofta kan dödsorsaken kopplas till komplikationer till moderkaka och navelsträng.

Klicka här och du vill läsa mer om orsaker.

Klickar du här kommer du till en podd där jag pratar om intrauterin fosterdöd. 

Dödfödsel kan förebyggas – rapport från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens rapport 2018 om dödfödda barn.

Avhandling: Att föda ett dött barn  – vården vid förlossningen och kvinnans situation tre år efter barnets död

Avhandling publicerad 1998.

Klicka på denna länk för att läsa en sammanfattning av avhandlingen.

Resultat från min forskningslinje

Om du är intresserad av  resultat från min forskningslinje och hur den utvecklats kan du klicka här: Sammanfattning av resultat från vetenskapliga artiklar.

Cubitus baby med dekoration inför en begravning

Cubitus baby

Cubitus baby gör det möjligt att vara föräldrar till sitt döda barn. På sjukhuset kan föräldrarna behålla sitt barn på rummet. Om föräldrarna så önskar kan de ta hem barnet och Cubitus baby kan även användas som kista (se bilden ovan).

Om du vill veta mer om hur Cubitus baby kan användas i vården, klicka här. 

Broschyr om Cubitus baby

Om du klickar på länken broschyr om Cubitus baby får du produktinformation och en beskrivning av hur Cubitus baby används. Om du vill läsa broschyren, klicka här: Cubitus baby – broschyr

Beställ cubitus baby

Här kan du beställa Cubitus baby. När du klickar här kommer du direkt till begravningsprodukter. se.

Cubitus baby produceras och säljs av Fonus.  Hjälpmedlet är även godkänd för kremering. Om Cubitus baby planeras att användas vid kremering beställs även en ytterhölje. Extra kylblock och innerfoder till Cubitus baby kan också beställas via begravningsprodukter.se  Cubitus ytterklädsel kan tvättas men rekommendationen är att byta ut hela Cubitus baby så snart den inte längre håller en ren vit yta.

Utvecklingen av Cubitus baby

Om du klickar här kan du genom en powerpoint presentation följa de olika stegen i utvecklingen av Cubitus baby. Ledorden i utvecklingen av innovationen har varit värdighet och hållbarhet.

Induktion av förlossning

När det inte finns nationella riktlinjer för när en förlossning ska sättas igång blir vården ojämlik – risken för att barnet dör intrauterint eller strax efter födelsen är större för dem som måste vänta på igångsättning tills vecka 42+0. Här sammanfattas evidens för att induktionen vid överburenhet bör ske tidigare.

Klicka här för att läsa mer om när en förlossning bör induceras. 

Spädbarnsfonden

Det finns en stödorganisation för de som mist barn, klicka här för att komma till spädbarnfondens hemsida.

I Norge heter motsvarigheten Landsforeningen uventet barnedød. Klicka här för att komma till landsforenngens hemsida. 

Andra webbplatser

Vicki Culling från  New Zealand har en informativ webbplats som riktar sig både till föräldrar och personal, klicka här för att komma till denna webbplats i New Zealand.

I Australien hittar du Awareness + Education  = Action = Prevention, klicka här för att läsa på denna australienska webbplats.

Det finns en internationell organisation som stödjer forskning och professionsutveckling  för dem som möter föräldrar som mist barn, http://stillbirthalliance.org/.

I England finns denna viktiga webbplats, Tommy’s.

För dig som har mist ett barn före födelsen – och för dig som möter föräldrar vars barn fötts dött