Ritualer för årsdagar av barnets död

Via ett frågeformulär som fanns tillgängligt på Spädbarnsfondens hemsida kunde kvinnor som fött ett dött barn beskriva hur de bruka uppmärksamma årsdagar av barnets födelse och död. Nästan 600 mammor som mist sitt barn, en del för flera år sedan, andra endast något år efter barnets födelse besvarade frågan: Hur brukar du vanligen uppmärksamma årsdagen? När svaren analyserades kunde de delas in i sex olika kategorier.

Tänker på barnet men pratar inte med någon om det

Uppmärksammar dagen genom att tända ljus och se på bilder

Besöker graven, tänder ljus och gör fint med blommor

Ritualer som att släppa ballonger och blåsa såpbubblor mot himlen

Hedra barnet genom en utflykt, göra något roligt med familjen

Tillfälliga aktiviteter

Om du vill läsa artikeln, klicka här:
Artikel om minnen och sorg

För dig som har mist ett barn före födelsen – och för dig som möter föräldrar vars barn fötts dött