Mindfetalness

Att ägna 15 minuter varje dag  och fokusera fosterrörelsernas styrka, karaktär och frekvens är ett sätt att lära känna ditt ännu ofödda barn.  Om du har god kännedom om hur det brukar vara kan det minska oro och  ge dig ökad säkerhet när det är något som inte stämmer och du bör söka vård. Mindfetalness är en metod som kan hjälpa dig att fokusera fosterrörelserna. Vill du veta mer om Mindfetalness och läsa hur kvinnor beskriver  fosterrörelserna i slutet av graviditeten kan du beställa Mindfetalness – det bästa för ditt ofödda barn,  från Spädbarnsfondens webb butik, häftet kostar 60 kronor, av dessa går 20 kronor direkt till Spädbarnsfondens verksamhet. Beställ genom att klicka här.

För dig som har mist ett barn före födelsen – och för dig som möter föräldrar vars barn fötts dött