Som mamma till ett barn som föddes dött, som barnmorska och som forskare vill jag förmedla kunskap och mina erfarenheter.

Ingela Rådestad

Stillbirth – en stilla födsel 

För dig som mist ett barn före födelsen, klicka här. För dig som möter föräldrarna i vården, klicka  här. För Cubitus baby, klicka här. Du som är gravid på nytt, klicka  här och läs om fosterrörelser, klicka här för att läsa om sovposition.

Om du klickar här kan du se ett inslag i Nyhetsmorgon 15 september i år. 

Evidens för att en förlossning skall sättas igång senast vecka 41 + 0.

Stillbirth – a still birth

For those who has lost a child before birth and for health-care professionals who meet the parents. As a mother of a stillborn baby, as a midwife and researcher, I want to convey my knowledge and experiences to you. Click here to get an English text.

Sökord: Dödfödsel, föda ett dött barn, intrauterin död, stillbirth, midwifery care, Ingela Rådestad, Cubitus baby, barnmorska, när ett litet barn dör, foster, död, sleeping position, sovposition, sova på sidan

För dig som har mist ett barn före födelsen – och för dig som möter föräldrar vars barn fötts dött