För dig som mist barn

När möte blir avsked

En bok till dig som mist ett barn, klicka på läneken nedan så kan du läsa en PDF kopia av boken.

När möte blir avsked – Ingela Rådestad

När möte blir avsked – vad hände sedan

En bok till dig som mist ett barn, klicka här så kan du läsa en PDF kopia av boken: När möte blir avsked – vad hände sedan – Ingela Rådestad

Intrauterin fosterdöd – orsaker och riskfaktorer

Klicka här och du vill läsa mer om orsaker. 

Dödfödsel kan förebyggas – rapport från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens rapport 2018 om dödfödda barn.

Ritualer för årsdagar av barnets död

Via ett frågeformulär som fanns tillgängligt på Spädbarnsfondens hemsida kunde kvinnor som fött ett dött barn beskriva hur de bruka uppmärksamma årsdagar av barnets födelse och död. Nästan 600 mammor som mist sitt barn, en del för flera år sedan, andra endast något år efter barnets födelse besvarade frågan: Hur brukar du vanligen uppmärksamma årsdagen? När svaren analyserades kunde de delas in i sex olika kategorier.

  • Tänker på barnet men pratar inte med någon om det
  • Uppmärksammar dagen genom att tända ljus och se på bilder
  • Besöker graven, tänder ljus och gör fint med blommor
  • Ritualer som att släppa ballonger och blåsa såpbubblor mot himlen
  • Hedra barnet genom en utflykt, göra något roligt med familjen
  • Tillfälliga aktiviteter

Om du vill läsa artikeln, klicka här: Artikel om minnen och sorg.

Min forskningslinje

Klicka här så finner du resultat från olika studier om barn som dör före födelsen. Sammanfattning av resultat från vetenskapliga artiklar.

Klickar du här kommer du till en podd där jag pratar om intrauterin fosterdöd. 

Induktion av förlossning

När det inte finns nationella riktlinjer för när en förlossning ska sättas igång blir vården ojämlik – risken för att barnet dör intrauterint eller strax efter födelsen är större för dem som måste vänta på igångsättning tills vecka 42+0. Här sammanfattas evidens för att induktionen vid överburenhet bör ske tidigare.

Klicka här för att läsa mer om när en förlossning bör induceras. 

Spädbarnsfonden

Det finns en svensk stödorganisation för de som mist barn. Klicka här för att komma till Spädbarnsfondens hemsida.

SANDS är Spädbarnsfondens motsvarighet. Organisationen finns i flera engelsktalande länder, klicka här för att komma till SANDS hemsida: https://www.sands.org.uk/
I Norge heter motsvarigheten Landsforeningen uventet barnedød. Klicka här för att komma till Landforeningens hemsida.

Andra webbplatser

Vicki Culling från  New Zealand och har en informativ webbplats som riktar sig både till föräldrar och personal, klicka här för att komma till den.

I Australien hittar du Awareness + Education  = Action = Prevention, klicka här för att läsa på deras webbplats.

Det finns en internationell organisation som stödjer forskning och professionsutveckling  för dem som möter föräldrar som mist barn, http://stillbirthalliance.org/.

I England finns denna viktiga webbplats, Tommy’s.

För dig som har mist ett barn före födelsen – och för dig som möter föräldrar vars barn fötts dött