När barn föds döda

Denna bok publicerades 1998. Boken innehåller råd till personal som möter föräldrar som mist barn. I boken sammanfattas också resultatet från min avhandling. Sedan boken publicerades har vården  utvecklats och en del av innehållet i boken är således inte helt aktuellt.

Klicka på nedanstående länk så kan du läsa en PDF-kopia av boken, då kopian inte håller hög kvalitet på fotografier är dessa borttagna i denna PDF.

När barn föds döda.

 

 

 

 

För dig som har mist ett barn före födelsen – och för dig som möter föräldrar vars barn fötts dött