Induktion av förlossning

Induktion av förlossning

När det inte finns nationella riktlinjer för när en förlossning ska sättas igång blir vården ojämlik – risken för att barnet dör intrauterint eller strax efter födelsen är större för dem som måste vänta på igångsättning tills vecka 42+0. Här sammanfattas evidens för att induktionen vid överburenhet bör ske tidigare.

Under en övergångsperiod, innan de senaste vetenskapliga rönen omvandlas till rutiner på alla sjukhus i Sverige, kan du själv behöva ta ansvar för att din förlossning blir igångsatt om du går över tiden. Risken för barnet ökar för varje dag du går över tiden. Fram till nu har det varit oklart när det är bäst att sätta igång förlossningen. Nu vet vi med säkerhet att en bortre gräns nås då graviditeten går in i vecka 41. I en svensk studie lottades hälften av kvinnorna till igångsättning i vecka 41+0 och hälften till igångsättning vid vecka 42+0 (3). Effekten var så stark att en extern grupp som övervakade studien avbröt hela studien i förtid, redan då färre än en tredjedel av de planerade 10 000 kvinnorna rekryterats till studien. De externa experterna fann det oetiskt att fortsätta när sex barn konstaterats döda till de kvinnorna som fått vänta med igångsättning till vecka 42+0. I den andra gruppen när igångsättningen gjordes i vecka 41+0, var det inget barn som dog. Den tidigare igångsättningen ledde även till att en lägre andel av barnen behövde överföras till neonatal intensiv-vård efter födseln.

En amerikansk studie har tidigare visat att igångsättning redan under vecka 39 ger en rad goda effekter, dock inte statistiskt säkerställda (1). I en studie från Nederländerna halverades risken för att barnet skulle födas med tecken på syrebrist om förlossningen startades i början av vecka 41 jämfört med senare (2). Sammantaget vet vi nu med säkerhet att en igångsättning av förlossningen räddar barn från att dö om den görs senaste i vecka 41+0. Exakt när det är bäst att sätta igång förlossningen vet vi inte; mycket tyder på att det är någon gång under slutet av vecka 40 eller då vecka 41 börjar. Efter att den svenska studien publicerats i november 2019 har flera sjukhus bestämt sig för att ändra sina rutiner och väljer att inducera en överburen graviditet senast vecka 41+0. Denna ändring gäller dock inte alla sjukhus där företrädare menar att tidigarelägga induktionsstart är kostsamt, en kostnad man inte är beredd att ta. När vården skiljer sig åt blir den ojämlik och för vissa gravida blir också riskerna högre för att deras barn ska dö före eller strax efter förlossningen. Det är inte rimligt!

Denna korta sammanfattande text är riktad till dig som väntar barn, du kan själv behöva ta ansvar för att din förlossning sätts igång. Graviditeten skall inte fortsätta efter vecka 41 om du inte själv vill ha det så, du har rätt till en vård som baseras på vetenskapliga bevis och att din förlossning startas senaste vecka 41+0.

Grobman WA, Rice MM, Reddy UM, et al, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Maternal–Fetal Medicine Units Network. Labor Induction versus Expectant Management in Low-Risk Nulliparous Women. N Engl J Med 2018;379:513-23. doi:10.1056/NEJMoa1800566 .

Keulen JK, Bruinsma A, Kortekaas JC, et al. Induction of labour at 41 weeks versus expectant management until 42 weeks (INDEX): multicentre, randomised non-inferiority trial. BMJ 2019;364:l344. doi:10.1136/bmj.l344.

Wennerholm UB, Saltvedt S, Wessberg A, et al. Induction of labour at 41 weeks versus expectant management and induction of labour at 42 weeks (SWEdish Post-term Induction Study, SWEPIS): multicentre, open label, randomised, superiority trial. BMJ. 2019 Nov 20;367:l6131. doi: 10.1136/bmj.l6131. Klicka här om du vill läsa artikeln.

För dig som har mist ett barn före födelsen – och för dig som möter föräldrar vars barn fötts dött